اکبر رحیمی فرد شنبه 9 بهمن 1395 ساعت 16 و 27 دقیقه و 27 ثانیه نظرات ()
مقایسه قلم وغلطک
مقایسه قلم وغلطک
نقاشی ساختمان رحیمی فرد
انواع غلطک نقاشی ساختمان
غلطک های رنگ روغنی
نقاشی ساختمان در پارک وی
نقاشی ساختمان در جمهوری
نقاشب ساختمان درخیابان ازادی


سوالات متداولی هنگام رنگ آمیزی خانه وجود دارداز جمله این سوالاتی که مدام به فکرمشتریان خطورمیکند این است که اعمال رنگ باقلمو بهتر است یاغلطک؟

درپاسخ این سوال باید گفت در این موردسلیقه ها متفاوت است بدین صورت که مشتریان حق انتخاب بین این دو وسیله را دارند.منتهی در دهه های گذشته که وسیله ای مانند غلطک که هنوز به تولید انبوه نرسیده بود اکثرنقاشان کارباقلمورا ترجیح میدادند تقریبا همه کارهای رنگ آمیزی باقلمو صورت میگرفت.

استفاده ازین وسیله معایبی ازجمله:ایجاد خطوخش دردیوار-عدم یکنواختی سطح کار در صورت تازه کاربودن و...دارد.

تااینکه رفته رفته استفاده ازغلطک محبوبیت یافت ازمزایای غلطک این است که اولا کار باآن راحت تراست ثانیاسطح کار رابصورت یکنواخت در میآورد که همین امرموجب محبوبیت این وسیله شده است.اما همچنان نیز از قلمودر کنار غلطک استفاده میکنند.درحقیقت میتوان گفت لازم وملزوم یکدیگرند.

امروزه از قلمو برای قسمت هایی که غلطک نمیتواند بدرستی رنگ را اعمال کند استفاده میشود ازجمله این موارد میتوان به.جداکردن حدفاصل دیوار وسقف وهمچنین دیوار وکف ساختمان- رنگامیزی انواع فرفورژه ونرده های کوچک وهمچنین رنگامیزی ابزارها و گچبری های بکار رفته در ساختمان.استفاده میشود (باامید توفیق روز افزون)

پیمانکاری ونقاشی ساختمان الماس غرب
09198137786